Tábor - Klokoty

Příměstská část

 

Příměstské části dostaly přidáno

Příměstské části Tábora získaly další výhody. Rada města schválila v dodatku k zásadám pro spolupráci s příměstskými částmi zvýšení příspěvku ze 100 Kč na jednoho jejího obyvatele za rok na Kč 200.

Peníze jsou k dispozici místním výborům jednotlivých samospráv, určeny jsou především na drobnější úpravy či společenské a kulturní akce.

Kromě příspěvků na obyvatele město jednotlivé akce v příměstských částech dofinancovává zcela nebo částečně, podporovány jsou také nejrůznějšími dotačními tituly.

Příspěvky mohou využívat všechny příměstské části, které disponují vlastními výbory. Aby město usnadnilo jejich zřízení, změnilo v nedávné době také některé podmínky, snížila se například procenta hlasů nutná k právoplatnému hlasování v té které příměstské části. V současné době výbory chybí v Čekanicích a Čelkovicích, ve zbylých jedenácti fungují.

18. února 2009, Týdeník Táborsko 7/2009, -zuk-