Tábor - Klokoty

Příměstská část

 

Poutní kostel Klokoty

Stavba byla založen kolem roku 1700 v místě bývalého gotického kostelíka a za přispění bohatých mecenášů z významných šlechtických rodů i z řad táborských obchodníků budována bezmála třicet let. Samotný koste jehož projekt si vzal za vzor patrně dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Santiniho, se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý stavení soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže. Krásu umělecky vysoce hodnotné barokní stavby podtrhuje její sepětí s okolní přírodou. Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu tak právem snese srovnání s největšími skvosty architektury evropského baroka. Klokoty představují tak cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova přes Holečkovy sady, pojmenované na počest významného spisovatele a překladatele Josefa Holečka (1853-1929), který v Táboře studoval, sem vede křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků z blízského i vzdáleného okolí.

Kontakt
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor
E-mail: klokotyomi@volny.cz
WWW: http://sweb.cz/klokoty

Otevírací doba
Klášterní areál je veřejnosti otevřen, kostel je přístupný pouze o bohoslužbách (je možné se předem domluvit na prohlídce kostela na výše uvedeném telefonním čísle).
 
Mše svaté a pravidelné akce

Přehled mší svatých vkostele
Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech:

Mše svaté:

po–so

17.00 hod.

 

ne

10.00 hod.

Pravidelné akce vpoutním domě Emauzy vKlokotech:

Předmanželský kurz

po

18.00 hod.

Společenství Modlitba matek

út

15.45 hod.

Setkání maminek

čt (ob týden)

9.30 hod.

SKALAM (setkání mužů)

čt (ob týden)

18.00 hod.