Tábor - Klokoty

Příměstská část

 

Mše svatá s modlitbami za uzdravení

MŠE SVATÁ

S MODLITBAMI ZA UZDRAVENÍ

 

ve středu 21. dubna 2010 v 17 hod.

 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v táboře - klokotech, 

slouží P. Anthony Saji V.C.

nástupce otce Billa
 

Otec Anthony pochází z Indie a osm let působí ve východní Africe v misii založené otcem Billem. Před dvěma lety byl pověřen pokračováním v evangelizačním díle otce Billa. Celý rok cestuje po světě a vede exercicie v tichu zaměřené na uzdravení
a duchovní obnovu. Je to člověk hluboké víry s bohatými teologickými znalostmi, nadšením pro Ježíše a láskou k lidem, zocelený mnohým životním utrpením.

 

Bližší informace:

tel. 607 609 103

e-mail: anthony2010@seznam.cz