Tábor - Klokoty

Příměstská část

 

Postní duchovní obnova v Emauzích

Obláti Panny Marie Neposkvrněné a Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty zvou na:

Postní duchovní obnova v Emauzích – 27. března 2010 sobota

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“

      9.00-10.30      bohoslužba smíření + svátost smíření pro děti

       14.30             promluva + společná modlitba pro dospělé

       16.00             svátost smíření v kostele

       16:15             růženec - v kostele

       17:00             mše svatá

 

SRDEČNĚ ZVEME NA CELÝ program NEBO na jeho JAKOUKOLI ČÁST!

                  Obnovu povede P. Krystof Henriko, OMI.

Podle možností bude celou dobu příležitost přistoupit ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru.